21. yüzyılda eğitim ve öğretim kurumları olan okullardan; öğrencilerin, velilerin beklentileri çeşitlenerek farklılaşmış ve değişmiştir. Bilgiyi üretebilen, düşünmeyi ve öğrenmeyi içselleştiren, öğrenci merkezli eğitimle öğrencinin potansiyellerini ortaya çıkartıp geliştiren; öğrencilerin, ailelerin ve toplumun gelecekle ilgili beklentilerine yanıtlar sunabilen eğitim ve öğretim kurumları talep edilmektedir.

Bilinçli aileler tercih edecekleri okullardan, nitelikli eğitim ve öğretimin gerçekleştirilmesinin yanı sıra öğrencilerinin; kendini iyi tanıyabilen ve özgürce ifade edebilen, öz güveni yüksek, en az iki dili okuyabilme ve yazabilme düzeyinde kullanabilen, geleceğe kararlı biçimde yürüyebilen bireyler olarak yetiştirilmesini de istemektedir.

Uygar Kolejleri olarak ülkemizin insanlarının bu beklentilerini karşılayabilmeyi görevimiz kabul ederek bu beklentileri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Başta öğretmenlerimiz olmak üzere kolejlerimizin tüm çalışanlarını belirlerken titizlikle hareket ediyoruz. İşlerinin ve alanlarının en yetkin, en başarılı, en özenli insanlarını bir araya getirerek kurumlarımızın yapısını oluşturuyoruz.

Uygar Kolejleri öğrencilerine; ODTÜ’den esinlenerek oluşturduğumuz kampüs bütünlüğünün birer parçası olan çizgi üstü fiziki ortamlarda, son teknolojik olanaklarla donatılmış sınıflarda, laboratuvarlarda, ferah çalışma salonlarında, zengin kütüphanelerde, kapalı spor salonlarında, bahçelerimizde bulunan diğer mekânlar ve alanlarda hizmetler sunacağız. Uygar Kolejleri, tüm mekânları ve olanaklarıyla Türkiye’nin yeni sosyal ve kültürel yaşam alanları oluşturma misyonunu da sahiplenmektedir.

Öğrencilerimizin insana, yaşama ve dünyaya bakış açılarını geliştirip onlara yeni beceriler, nitelikler ve yaklaşımlar kazandırarak ufuklarını genişletecek; böylece onları, ülkemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirebilecek “bilinçli özneler” hâline getireceğiz.

İnsanı eksen alan, her öğrenciyi başlı başına bir değer olarak kabul eden eğitimci kimliğimiz ve felsefemizle öğrencilerimizin karakter gelişimlerinin, eğitim ve öğretimin temel esaslarından biri olduğunun bilincindeyiz. Bu yaklaşımlarla anne ve babaları, gençlerimizi ve çocuklarımızı “Önce İnsan Önce Eğitim” anlayışını şiar edinen Uygar Kolejlerine davet ediyoruz.

Geleceği birlikte oluşturabileceğimize duyduğumuz inançla…

Saygılarımla…

Mehmet Baysal

Uygar Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı